Main Page Sitemap

En iso 717 1


en iso 717 1

Oznaení, sN EN ISO 717-1 (730531 katalogové íslo 93353.
Illmod Trio je ji dalí generací komplexní tsnicí pásky splující nejvyí nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utsnní spár.
Spustit program, základní informace, akustika je program pro vpoty neprzvunosti konstrukcí budov.
ICS:.120.20 Akustika v budovách.EN ISO dB (jednostrann omítnutá paleta teplotní odolnost -30 C a 80 C, aplikaní teplota bez omezení.Dvee jsou atestovány na tepelnou a zvukovou propustnost.Jazyk etina, poet stran 24 stran formátu A4, eAN kód, tato norma nahradila.Vpoty jsou realizovány dle norem: SN 73 0532:2010 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustickch vlastností stavebních vrobk - poadavky.Doplující jednoíselné veliiny vyhodnocené v krocích po 0,1 dB jsou ureny pro vyjádení nejistot (s vjimkou faktor pizpsobení spektru).2013, datum úinnosti.Jednokídlové jsou standardn vyrobeny z pozinkovaného plechu o síle 0,55 mm (lze pouít i plech 0,8 za píplatek 450,- dvoukídlé jsou vyrobeny vdy z pozinkovaného plechu 0,8mm, kter zaruuje vysokou odolnost proti korozi a umouje game pes 2012 softonic pouití autocad lt 2002 serial number and cd key tém vech povrchovch úprav.Váená neprzvunost dle SN EN ISO140 - 3, SN EN ISO 717 - 1: b) dvee a zárube s prahem - Rw(C;Ctr) 30 (-1; -3).Zobrazit vechny normy ze tídy 7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvtelní).Dvee jsou osazeny zámkem FAB 190/140 (rozte 72 mm).Veejné sprchy a bazény.Jednokídlové roger federer doubles partner olympics 2012 i dvoukídlové jsou vdy vyrobeny z pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm, kter zaruuje vysokou odolnost proti korozi a umouje pouití tém vech povrchovch úprav.
DPH340, datum schválení.
Moduly, modul SN (hodnocení dle eskch technickch norem).Pouití ZK plechovch dveí, tyto dvee se díky svm vhodám pouívají v celé ad prostedí jako jsou kanceláské a správní budovy, pdní vestavby a vrobní prostory, ale také pro obytné kontejnery a z nich zhotovené modulární stavby.Aplikace illmod Trio je ji druhou generací komplexní tsnicí pásky splující nejvyí nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utsnní spár.Dvee jsou osazeny dveními závsy 80/10 VD.Vpotov posoudit kroejovou neprzvunost strop s plovoucí podlahou, povlakovou podlahou i bez podlahy.


Sitemap